DROTTNINGAR - Carnica

Stationsparade drottningar.

Brukar vara parade runt midsommar.

Oparade drottningar finns några veckor tidigare.