HONUNG

Vårhonung 2024

SLUT - Skördas i maj/juni

350g - 60kr SLUT

500g - 80kr SLUT

1,5kg - 200kr SLUT

Försommarhonung 2024

SLUT - Skördat i junI

350g - 60kr SLUT

500g - 80kr SLUT

1,5kg - 220kr SLUT

Sommarhonung 2024

SLUT - Skördat i juni/juli

500g - 80kr SLUT

1,5kg - 220kr SLUT

Sensommarhonung 2024

SLUT  - Skördas i augusti/sept

500g - 80kr SLUT

1,5kg - 220kr SLUT


Sorthonung

Vissa skördar innehåller över 50% av en nektarkälla och blir då så kallad sorthonung. Till exempel sälg-, maskros-, raps-, klöver- eller lindhonung.