HONUNG

Vårhonung 2022

SLUT - Skördas i maj/juni

350g - 60kr

500g - 80kr

1,5kg - 200kr

Försommarhonung 2022

SLUT - Skördat i junI

350g - 60kr SLUT

500g - 80kr SLUT

1,5kg - 200kr SLUT

Sommarhonung 2022

SLUT - Skördas i juli

500g - 80kr SLUT

1,5kg - 200kr SLUT

Sensommarhonung 2022

SLUT - Skördas i augusti

500g - 80kr SLUT

1,5kg - 200kr SLUT


Sorthonung

Vissa skördar innehåller över 50% av en nektarkälla och blir då så kallad sorthonung. Till exempel sälg-, maskros-, raps-, klöver- eller lindhonung.