HONUNG

Vårhonung 2020

SLUT - Skördas i slutet av maj/ början av juni

350g - 60kr

500g - 80kr

1,5kg - 180kr

Försommarhonung 2020

SLUT - Skördas i juni

350g - 60kr

500g - 80kr

1,5kg - 180kr

Sommarhonung 2020

SLUT - Skördas i juli

350g - 60kr

500g - 80kr

1,5kg - 180kr

Sensommarhonung 2020

SLUT - Skördas i slutet av augusti

350g - 60kr

500g - 80kr

1,5kg - 180kr


Sorthonung

Vissa skördar innehåller över 50% av en nektarkälla och blir då så kallad sorthonung. Till exempel sälg-, maskros-, raps-, klöver- eller lindhonung.