Honungshanteringen - kallslungad honung

Honungshantering från bigård till etiketterad burk följer processen nedan. Ingenstans används värme eller superfiltrering. Detta ger en minimalt bearbetad honung med alla enzymer och alla andra nyttigheter bevarade.

  1. I bigårdarna plockskattas ram för ram från bisamhällen
  2. Lådorna med skördade ramar körs till slungrummet
  3. Manuell avtäckning av cellock sker och avtäckningsvaxet sparas separat
  4. Ramarna kallslungas, grovsilas och finsilas
  5. Honungen klarnas
  6. Honungen tappas på burk som nyslungad råhonung(RAW honey) eller rörs ett par dagar med omrörare av trä innan tappning
  7. Manuell etikettering av förpackningarna