Om oss

Honungsplaneten blir under 2024 hobbybiodling där ca 10 bisamhällen sköts om. Jag som sköter detta heter Fredrik och har varit biodlare i 13 år. Allt bygger på småskalighet med mycket manuellt arbete - slungningen är som tur inte manuell :-) 

 

Honungen säljs genom egen direktleverans och på. Jag försöker skörda både säsongs- och sorthonung vilket också gör arbetet mer arbetsintensivt, men desto roligare att fånga upp variationerna i smak och konsistens tycker jag. Även en mindre mängd råhonung brukar det bli.


 

Brunnsta Gård

Brunnsta Gård är en av platserna där bisamhällena finns. Anledningen till att denna plats valdes är att där finns en KRAV-certifierad spannmålsodling vilket innebär att inga bekämpningsmedel eller konstgödsling används på åkrarna.För att göda markerna odlas istället regelbundet gröngödslingsgrödor som binder luftens kväve till marken genom en bakterieprocess.

Pollinering – inte bara för lantbrukaren utan en ekosystemtjänst

Kuporna är placerade så att lantbrukare av olika grödor får hjälp med pollineringen. Pollineringen av en mängd grödor blir effektivare vilket minskar risken för angrepp av övriga insekter på grödan. Tyvärr är det svårt att få betalt för denna ekotjänst i Sverige vilket gör det en ekonomisk utmaning att vara biodlare. Vill du hjälpa till i detta arbete så får du gärna lämna bidrag/donera. Den biologiska mångfalden ökar genom olika direkta och indirekta effekter. Inne i skogen pollineras tex blåbär. Studier visar att en ökad pollinering genom binas idoga arbete ger effekt på en mängd olika saker, tex ökar mängden frukt och bär vilket ger bättre förutsättningar för övriga djur. Bin för också med sig en mikroskopiskt liten zygotasvamp från blomma till blomma. Denna svamp fyller en viktig funktion i kor och andra idisslares magar för att producera proteinrik mjölk. Genom att köpa svensk honung så ökar den biologiska mångfalden i Sverige – det gör den såklart inte om du köper honung från andra länder.

Varroakvalster

För att bekämpa det problematiska varroakvalstret sker endast ekologisk bekämpning enligt Jordbruksverkets och KRAV:s riktlinjer.