Säsongs- och sorthonung med unika smaker år från år

Genom att jag skördar vid flera tillfällen och inte blandar skördarna erhålls s.k. säsongs- och sorthonung, som alltså får en mer unik smak än blandhonung. Vid pollenanalys kan man avgöra vilka växter som besökts av bina vid nektarinsamlingen. Detta görs på vissa utvalda batchar. Beroende på var bigården placeras samt skördetidpunkten varierar den skördade honungen i lukt, smak, arom och kristallisation. Alla år ger variation i smak. 

 

Vår/Försommarhonung: Nektar från sälg, maskros, fruktträd, raps

Sommarhonung: Nektar från klöver, hallon, blåklint, lind

Sensommarhonung: Nektar från lind, tistel, mjölkört